CorelDraW Hakkında Herşey


1.GİRİŞ

CorelDRAW programı, vektör tabanlı bir grafik tasarım programıdır. CorelDRAW illüstratörlerin, tasarımcıların ve profesyonel sanatçıların çalışmalarına yeni boyutlar katacaktır. 
CorelDRAW resim meydana getirmek için benzersiz yöntemler kullanır. CorelDRAW bit eşlem grafik tasarım paketlerinden farklıdır. Vektör tabanlı bir programdır; yani resimleri matematiksel olarak belirlenmiş vektörler olarak yaratır ve bu şekilde kullanır. Vektörler, hem büyüklüğü ( boyutu ) hem de yönü ( açı, eğri vb.) olan nesnelerdir. İçinde grafik tabanlı resim saklanan dosyalar listeler halinde yazılmış satırlardan oluşur. Bu satırlarda vektörel grafiğin yeri,yönü uzunluğu, rengi ve eğrisiyle ilgili bilgi bulunur.
Resimleri vektörel tanımlamak, piksel tanımlamaktan daha etkilidir. Çünkü; piksel tanımlamada bir çizimde binlerce piksel bulunur. Oysa vektor tanımlama da çizimi matematiksel tanımlayarak daha az yer tutmasını sağlayabiliriz. Vektör grafiklerin , piksel tabanlı grafiklerden en önemli avantajı az yer tutmasıdır. Ayrıca Vektör tabanlı grafikler istenildiği kadar büyütülsün çizimde bozulma olmayacaktır. Piksel tabanlı grafikler ise büyütüldüğünde görüntü bozulmaktadır.
Fakat, bazı durumlarda grafik tasarımcılarının piksel tabanlı resimleri tercih etmeleri gerekmektedir. Bu durum, özellikle World Wide Web sitesi için geçerlidir. Bu alanda grafik tasarımlarının pek çoğunun hedefi, web sayfası içinde ya da web sayfası olarak görünen resimlerdir.Tanınmış web tarayıcıları, resimleri CorelDRAW’un kendi biçiminde yorumlayamaz. Web sitelerinde görülen, nisbeten küçük, düşük çözünürlüğe sahip resimler, özgün resim ne kadar yumuşak ya da yüksek çözünürlüklü olursa olsun, eğrilerin köşeli olmasına ve pikselleşmesine yol açar. CorelDRAW 10’da Corel R.A.V.E programı da bulunur ki , bu programla Flash animasyonları yapılabilir. CorelDRAW 10’u kullanarak ayrıca, herhangi bir nesneyi rollover efektleriyle bir Web düğmesine dönüştürebilir, CorelDRAW’un içindeyken Web’de dolaşılabilir, HTML belge ihraç iş*lemleri hızlı bir şekilde analiz edilebilir ve Web resimleri ihraç edilmeden önce optimize edilebilirAyrıca CorelDRAW 10 CorelDRAW , vektör tabanlı bir program olan ve internet dünyasına yeni bir hava getiren Macromedia Flash programı ile bütünleşik bir yapı içindedir. Flash programı için dosyalar üretebilmektedir. Bu özellikleri ile CorelDRAW 10 Web tasarımcılar içinde önemli bir programdır. 
Bu çalışmada , temel düzeyde tasarım yapabilmek için CorelDRAW’ın temel özelliklerine ve genel program yapısına (araç kutuları, iletişim kutuları) değinilmiştir. Anlatımları bol resimlerle görselleştirerek ve bir tasarım çalışmasını detaylı bir şekilde vererek, konunun pekiştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 
Birinci bölüm giriş bölümüdür.
İkinci bölümde, CorelDRAW 10’daki yenilikler,
Üçüncü bölümde, CorelDRAW 10 arabirimi ,
Dördüncü bölümde, CorelDRAW 10’ un sayfa yapısını,
Beşinci bölümde, Zoom aracı,
Altıncı bölümde, mönü ve araç çubukları,
Yedi, Sekiz ve Dokuzuncu bölümlerde, nesne çizim, seçilme ve şekillendirme,
Onuncu bölümde, renk paletleri,
Onbir ve onikinci bölümde, nesne düzen ve organizasyon işlemleri,
Onüçüncü bölümde, metin özellikleri,
Ondördüncü bölümde, import ve export filtreleri anlatılmıştır.
Son olarak onbeşinci bölümde ise bir CorelDRAW çalışması detaylı bir şekilde verilmiştir.

CORELDRAW 10’DAKİ YENİLİKLER
Farklılıkları Ekranda Görmek

CorelDRAW 10’un tüm uygulama paketinde kullanılan yeni arabirimi, yeni özelleştirme kontrol*leri, geliştirilmiş çalışma alanı özellikleri ve boyutları değiştirilebilen iletişim kutuları ile karşı*nıza geliyor.

Simgeler ve Ortak Kullanıcı Arabirimi CorelDRAW 10’u ilk çalıştırdığınızda dikkatinizi en çok çekecek fark, kullanıma yardımcı olarak tasarlanmış ve hemen hemen her seçeneği, efekti ve çoğu komut menüsündeki, Docker penceresindeki ve Araç Çubuğu’ndaki (Toolbar) özellik*leri görsel olarak tanımlayan grafik arabirim simgeleri olacaktır. Bu simgeler CorelDRAW 10, PHOTO-PAINT 10 VE Corel R.A.V.E. tarafından paylaşılan arabirimlerde de ortak olarak kullanıl*makta ve CorelTRACE 10, CorelCAPTURE 10, ve CorelTEXTURE 10 uygulamalarını destekle*mektedir. Şekil 2.1 ‘de CorelDRAW 10’un uygulama çalıştırıcısı kullanılarak erişilebilen uygulamaları görüyorsunuz.

CorelDraW Hakkında Herşey

Windows 2000-Compliant Interface Transparency (Windows 2000 Uyumlu Arabirim Saydamlığı) CorelDRAW 10, Windows 2000 ve Windows XP’nin yeni arabirim özelliklerinin sağladığı avantajlar*dan yararlanmaktadır. Bu özellikler, komut menüleri, araç çubukları (Toolbars), ve Docker penceresi arabirim bileşenlerinden saydam olarak görünmesini istediklerinizi seçebilmenizi sağlar. Bu müthiş yeni özellik sayesinde çizimlerinizi arabirim tarafından engellenmeden göre*bilirsiniz. 
Çalışma Alanı Değiş-Tokuşu Import Workspace ve Export Workspace komutlarından yarar*lanarak CorelDRAW 10 çalışma alanınızı diğer kullanıcılarla (ya da tersi) daha kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz. Bu da, artık sadece çizim öğelerinin görünüşlerini değil aynı zamanda bu öğe*lerin diğer kullanıcılar tarafından nasıl oluşturulduklarını ve düzenlendiklerini de kontrol edebi*leceğiniz anlamına gelir, internet erişiminiz varsa, Workspace özellikleri aynı zamanda, Email seçeneğini kullanarak geçerli çalışma alanınızı çalışma arkadaşınıza, müşterinize ya da servis bürosuna elektronik posta yoluyla gönderebilmenizi de sağlar. 
Yenilenen Özelleştirme Kontrolleri CorelDRAW 10’da özelleştirme özellikleri tek sekmeli bir iletişim sayfasında düzenlenerek önemli ölçüde yenilenmiş, böylece daha kolay kullanılır hale getirilmiştir. Artık Options iletişim kutusunun Customization sayfasını kullana*rak menülerin, Araç Kutusunun, araç çubuklarının ve Durum Çubuğunun özelleştirilmesini bir kerede kontrol edebileceksiniz. Araç çubuklarını kolayca oluşturabilecek ve değiştirebilecek, kısayol tuşlarını düzenleyebilecek, ve arabirim bileşenlerinin görünüşlerini kontrol edebilecek*siniz. 
Boyutları Değiştirilebilen İletişim Kutuları CorelDRAW’un önceki sürümlerinde bazı ileti*şim kutularının boyutlarının aşırı büyük oluşu arka plandaki belgenizin neredeyse küçük bir bö*lümünü bile görmenizi engellemekteydi. Şimdi ise pek çok iletişim kutusunun boyutları değiş*tirilebilmektedir. Böylece açık bulunan bir iletişim kutusunu kapatmadan çizim nesnelerinize bakabilirsiniz.
Verimlilik ve Performans

Gerçek Zamanlı Önizleme, yeni Undo Docker penceresi, Page Sorterve Navigator View özellik*leri, etkileşimli efektler için ortak hazır efekt kontrolleri, Sürükle-bırak, Import ve Export filtre*lerinin yenilenmiş koleksiyonu, ve önemli ölçüde geliştirilmiş VBA scripting özellikleri ile do*natılan CorelDRAW lO’un daha verimli bir çizim programı olduğunu göreceksiniz.
Gerçek Zamanlı Önizleme CorelDRAW’un yeni Gerçek Zamanlı Önizleme (RealTime Preview) özellikleri önceki sürümlerdeki tipik dış hat önizlemesi yerine nesnelere uygulanan dış hat (outline) ve dolgu (fiil) özelliklerinin her ikisini de belge sayfanızda taşınırken ya da ko*numlandırılırken görebilmenizi sağlar. Gerçek Zamanlı Önizleme aynı zamanda, uygulamadan önce efektlerin uygulama sonuçlarını ve formatlama seçeneklerini görebilmenizi de sağlar. Se*çeneklerle ilgili belirli komutları kullanırken Property Bar seçeneklerini kullanabilirsiniz ve be*lirli özellik değişkenlerini seçtiğinizde efektleri uygulamadan önce ekranda görebilirsiniz. Ger*çek Zamanlı Önizleme özelliğinin etkinliğini Options iletişim kutusunun General sayfasını kul*lanarak istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.
Undo Docker Penceresi Yeni Undo Docker penceresi, çiziminizin kullandığınız komut sıra*sında belirli bir andaki durumuna geri dönebilmenizi ve çizimin o andaki halini görebilmenizi sağlar. Undo Docker penceresini, belirli işlemleri otomatikleştirmek üzere VBA makro’ları oluş*turmak ve kaydetmek için de kullanabilirsiniz.
CorelDraW Hakkında Herşey

Hazır Efektler CorelDRAW 10’un hazır efekt özelliği bütün etkileşimli efektleri içerecek şe*kilde genişletilmiştir ve bu özelliğe Harman (Blend), Kontur (Contour), Çarpıtma (Distortion), Zarf (Envelope), Derinlik (Extrude), ve Gölge (Drop Shadows) efektlerine ait etkileşimli araç*ları kullanırken Property Bar’dan ulaşabilirsiniz. Hazır seçenekler, mevcut hazır efektleri hızlı bir şekilde uygulamanızı veya yeni hazır efektler oluşturup bunları adlandırmanızı sağlarlar.
Yeni I/O Filtreleri İthal ve ihraç işlemlerinde kullanılan Input ve Output filtrelerinin zaten çok geniş olan listesi CorelDRAW’un her yeni sürümüyle daha da genişlemektedir. CorelDRAW bel*genize 50’nin üzerinde farklı dosya formatı ithal edebilir ya da dosya ihraç ederken yaklaşık 40 filtre arasından seçim yapabilirsiniz. Metin, vektör, bitmap ve Web tasarımı, animasyon ya da ofset baskı için dosya hazırlarken kullanılan özel dosya formatlarını olduğu gibi, uygulamalara özgü dosya formatlarını da ithal ya da ihraç edebilirsiniz. 
Süriikle-Bırak Arabiriminizin görünüşünü kontrol edebilmenin yanında, artık arabiriminizi et*kileşimli olarak yeniden düzenleyebilir, birleştirebilir ya da bölümlere ayırabilir, ayrıca, ek*randa sürükle-bırak işlemlerini, iletişim kutularını açmaya gerek kalmadan belirli klavye tuşla*rıyla birlikte kullanabilirsiniz. Araçları, komut düğmelerini, seçenekleri ve seçicileri menüler, araç çubukları ve Araç Kutusu arasında taşıma ve kopyalama imkanı, arabirime büyük esneklik kazandırmıştır. 
Geliştirilmiş VBA Özellikleri Visual Basic for Applications (VBA), CorelDRAW’u kontrol ede*bilmek için makro’lar oluşturmanızı sağlar. Corel firması, CorelDRAW 10’daki VBA programcısı tarafından kullanılabilen komut sayısını önemli ölçüde artırarak CorelDRAW 10’daki gelişmeleri çok daha ileriye götürmüştür. En dikkat çekici ilerlemeler arasında, CorelScript Deprecation, VBA Distribution, Komut çubukları, Nesne Veri ve Özelliklen, Belge Dosya Adı, İhraç, Görüntü, ShapeRange, Eğri ve Düğüm Düzenleme, Metin, Dış hat, Dolgu, Cetvel, Izgara ve Kılavuz Çizgi*leri ve Efektlerle ilgili olanlar sayılabilir.

Geliştirilmiş Metin Gücü

CorelDRAW 10, tek bir belgede birden fazla dili desteklemekte, metin içeriğini düzenlemek i-çin birleştirilen yazı araçları, yeni metin seçimi ve formatlama özellikleri ve çerçeveler ara*sında metin akışını kontrol edebilmek için yeni komutlar sunmaktadır.
Metin Kutuları İçinde Birden Fazla Dilin Desteklenmesi CorelDRAW 10’daki yeni birden fazla dili destekleme özelliği aynı çerçeveye farklı dillerden metinleri yerleştirebilmenizi sağlar. Ayrıca yazı dili araçlarını değiştirmeye gerek kalmadan birden fazla dilde belge oluşturabilir ve bunları düzeltebilirsiniz. 
Paragraf Seçimi Paragraph Text çerçevelerinde metin düzenlerken, metin imleciyle bir parag*rafı üç kez tıklayarak bütün paragrafı seçebilirsiniz. Üç kez tıklama işleminin son tıklamasında fare düğmesini tutup metin çerçeveniz boyunca yukarı ya da aşağı sürükleyerek önceki ya da sonraki paragrafın tamamını seçebilirsiniz. Metni Paragraph Text çerçevelerinde düzenlerken CTRL ve ALT tuşlarına birlikte basarak çerçevedeki ve bağlı diğer çerçevelerdeki metnin tama*mını seçebilirsiniz. 
Birleştirilmiş Yazı Araçları Yeni ve geliştirilmiş Edit Text (Şekil 2.3), bütün metin düzenlemesini yazım kontrolü ve formatlama işlemlerini tek bir iletişim kutusunda birleştirmektedir. Dış kaynaklar*dan metin dosyalarını doğrudan Edit Text iletişim kutusu düzenleme penceresine aktarabilirsi*niz.
CorelDraW Hakkında Herşey

Yenilenmiş Format Text İletişim Kutusu Metne format uygularken, Format Text iletişim ku*tusunun yapısının, Artistik ve Paragraph Text’in formatlama seçenekleri arasındaki farkı daha iyi yansıtacak şekilde geliştirilmiş olduğunu göreceksiniz. Ayrıca, iletişim kutusu yardımıyla Zoom ve Hand araçlarını kullanarak görüntünüzü büyütüp küçültebilir ve değiştirebilir; iletişim kutusunu kapatmadan Shape aracını kullanarak metne etkileşimli olarak karakter sıkıştırma iş*lemi uygulayabilirsiniz. 
Metin Çerçevelerini Bağlamak/Bağı Çözmek Bağlı Paragraph Text çerçeveleriyle çalışırken, Link ve Unlink komutlarıyla metin akışının yönünü daha iyi kontrol edebilirsiniz. Link ve Unlink komutları iki bağlı Paragraph Text nesnesi seçiliyken Text menüsünde kullanılabilir durumda*dır. Menü komutları ile metin dosyalarını bağlı hale getirmek ve bağı koparmak metin çerçeve*leri arasında metin yerleşimini kontrol ederken Text aracını seçme zorunluluğunu ortadan kal*dırır. 
Nesne Yönetimi

CorelDRAW’un nesne yönetimi özellikleri içinde ölçekleme işlemleri, yeni seçim kolaylıkları, yeni Micro Nudge özelliği, Distribute geçiş tuşları, otomatik araç pan işlemi, ve geliştirilmiş ız*gara ve kılavuz çizgisi yapışma davranışı sayılabilir. Birden çok nesne seçimlerinde nesne dol*guları ve dış hatları uygularken, geliştirilmiş Outline Pen özellik düzenleme davranışlarını ve doku ve desen dolgusu konularındaki yeni gelişmeleri farkedeceksiniz.
Ölçek Görüntüleme Nesneleri ölçeklerken Property Bar’daki Scale Factor değeri, nesne dö*nüştürme işlemleri esnasında ölçek yüzdesini gösterir. Bundan önceki sürümlerde bu bilgi yal*nızca Status Bar tarafından sağlanıyordu.
Bağlama Duyarlı Select All Komutu Metin sayfanızdaki bütün nesneleri CTRL ve A tuşlarına birlikte basarak hızlı bir şekilde seçebilmenin yanında, artık tüm nesneleri nesne tipine göre de seçebilirsiniz. Bu da bu özelliği bağlama duyarlı hale getirmektedir. Edit -> Select All ko*mutunu seçin ve bir birleşik yol veya bu yolun alt yolları üzerinde Text, Objects, Guidelines, ya da Nodes seçeneklerinden birini işaretleyin.
Yeni Micro NudgeSeçtikten sonra bir nesneyi YUKARI, AŞAĞI, SOL ve SAĞ ok tuşlarına basa*rak varsayılan 0.1 inç’lik aralıklarla hareket ettirebilirsiniz. Bu iteleme (nudging) işlemi esna*sında SH1FT tuşunu basılı tutarak Süper Nudge uygulamak yani nesneyi 0.2 inç’lik (varsayılan) aralıklarla hareket ettirmek de mümkündür. Artık Micro Nudge özelliği yardımıyla, CTRL tu*şunu basılı tutarak nesneleri çok daha küçük aralıklarla da (varsayılan değer = 0.05 inç) hare*ket ettirebilirsiniz. Tipik Nudge varsayılan hareket ettirme aralığı bu sürümde Pick aracını kulla*nırken ve hiçbir nesne seçili değilken Property Bar ile kontrol edilebilmektedir. 
Yapışma Kontrolleri CorelDRAW 10’un nesnelerin ızgara ve kılavuz çizgilerine yaklaşması için daha etkili bir algoritma kullanmasıyla, kılavuz çizgilerine, ızgara çizgilerine ve nesne nok*talarına yapışma özelliği artık daha kolay ve yumuşak bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Distribute Distribute komutları artık Align and Distribute iletişim kutusunu açmaya gerek kal*madan, Align komutları kadar kolay kullanılabilmektedir. Yeni Distribute tuşları ile, seçilen nesnelerin arasına boşluk koyabilirsiniz. Nesneler geçiş tuşları kullanılarak üst, alt kısımlarına, sol veya sağ taraflarına, sayfaya veya düşey ya da yatay seçim alanlarına göre dağıtılabilirler. 
Herhangi Bir Araçla Auto Panning Automatic Pan ve kaydırma işlemleri artık hangi araç kul*lanılırsa kullanılsın aynı sonucu vermektedir. Örneğin bir dikdörtgen oluştururken tıklayıp sü*rükleyerek dikdörtgeni (genişliğini ya da yüksekliğini tanımlayıp ekran dışına sürükleyerek) gö*rünen ekran alanınızdan daha büyük olacak şekilde çizebilirsiniz. Bunu yaparken, sayfa görün*tüsü sürükleme işleminize uygun olarak kayacaktır.
Çoklu Seçimlerde Sadece Belirli Outline Pen Özelliklerinin Düzenlenmesi Birden çok nesne seçili durumdaysa ve farklı Outline Pen özellikleri uygulanmışsa Outline Pen iletişim ku*tusunda artık sadece belirli bir özelliği değiştirebilirsiniz. Böylece diğer Outline Pen özellikleri değişikliğe uğramaz. CorelDRAW’un bundan önceki sürümlerinde bu işlem yapıldığında, ileti*şim kutusunda seçilen ayarlar seçimdeki tüm nesnelere uygulanıyordu. Outline Pen özellikleri*nin (örneğin Color, Width ve Style) seçili nesneler arasında farklılık gösterdiği yerlerde seçe*nekler boş olarak görünür
CorelDraW Hakkında Herşey
Araçlar

CorelDRAW’un bu son sürümünde yeni araçların olmaması tabii ki düşünülemezdi. Artık, glyph düğümlerini kullanan yeni Perfect Shape araçları yardımıyla dinamik olarak şekillendirebilece-ğiniz nesneler oluşturabilirsiniz. Yeni Interactive Contour aracı kullanılarak Kontur efektleri et*kileşimli olarak uygulanabilir. Çarpıtma (Distortion), Zarf (Envelope) ve Gölge (Drop Shadow) efektlerinin yanında vektör ve bitmap derinlik efektlerini uygularken etkileşimli efekt araçla*rındaki küçük gelişmeleri göreceksiniz. PowerClip efektlerine de yeni işlevler kazandırılmış ve Knife ve Eraser araçları ile nesneleri şekillendirme özelikleri geliştirilmiştir.
Perfect Shape’lerin Oluşturulması CorelDRAW’un araç deposuna yapılan en son eklenti, bir grup Perfect Shape aracından oluşmaktadır (Şekil 2.5). Bu araçlar yardımıyla, dinamik olarak şekillendiril*miş simgeler yaratabilirsiniz. Bu şekillerin (çeşitli stillerde ok, akış şeması şekilleri, yıldızlar ve konuşma balonu şekillerin’çoğu, glyph düğümleri kullanılarak kontrol edilmektedir. Glyph düğümleriyle simge şekillerini ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde özelleştirebilirsiniz.
CorelDraW Hakkında Herşey
Geliştirilmiş Knife ve Eraser Aracı Yetenekleri Artık Knife ve Eraser araçlarının her ikisiyle de vektör nesneleri gibi bitmap parçalarını da silebilirsiniz. 
Pick Aracıyla Çerçeve Seçimi Pick Aracı çerçeve seçim tekniklerini kullanarak, kilitli durum*daki nesneleri seçmeden diğer nesneleri seçebilirsiniz. Bu yeni işlev sayesinde sadece kilitli ol*mayan nesneleri kolayca seçebilir, ve böylece çerçeve kullanarak yaptığınız bir nesne seçimin*den sonra kilitli nesnelerden seçimi kaldırma gereğini de ortadan kaldırmış olursunuz.
Web Özellikleri

Web tasarımcıları, CorelDRAW 10’un en önemli yeni özelliklerinden birinin Web ile ilgili oldu*ğunu duyunca çok sevineceklerdir. Bu elbette sadece Corel R.A.V.E’in eklenmesiyle sınırlı de*ğildir. CorelDRAW 10’u kullanarak ayrıca, herhangi bir nesneyi rollover efektleriyle bir Web düğmesine dönüştürebilir, CorelDRAW’un içindeyken Web’de dolaşabilir, HTML belge ihraç iş*lemlerini hızlı bir şekilde analiz edebilir ve Web resimlerini ihraç etmeden önce optimize ede*bilirsiniz.
Corel R.A.V.E. Açılımı Real Animated Vector Effects (Gerçek Hareketli Vektör Efektleri) olan bu yeni CorelDRAW eklentisi ile, Harman (Blend) ve Kontur (Contour) gibi tanıdık efektleri ya da Tweening (Ara doldurma) işlemini kullanarak kolayca vektör animasyonları yapabilir, bir za*man çizgisi (Timeline) arabirimini kullanarak dönüşüm işlemleri ve nesne gruplarından sahne*ler oluşturabilirsiniz. Animasyonlarda, Web sayfası efektleri ve etkileşimli Web arabirimleri o-luşturmak için kullanılan ve fazla bellek harcamayan dosyalar oluşturan ölçeklenebilir vektör nesne teknolojisi temel alınır. 
Yeni Web Connector Docker Penceresi Yeni Web Connector Docker penceresini kullanarak uygulamanızdan çıkmadan doğrudan CorelDRAW 10’un içinden Internet’te dolaşabilirsiniz. 
Macromedia Flash Desteği Web sayfası tasarımlarında kullanmak ya da doğrudan Macromedia Flash içinde düzenleme yapmak için yeni Macromedia Flash (SWF) filtresini kul*lanarak çizimlerinizi ölçeklenebilir vektör formatında ihraç edebilirsiniz. 
HTML Preflight Yeniden düzenlenen Export to HTML iletişim kutusunun HTML Preflight sek*mesini kullanarak, ihraç ederken belgenizi uyumsuzluk sorunlarına karşı geliştirebilirsiniz. 
Web Image Optimizer CorelDRAW 10’un yeni Web Image Optimizer filtresini kullanarak, Web formatlarında ihraç edildiklerinde resimlerinizin nasıl görüneceğini kontrol edebilir ve gö*rebilirsiniz. Resimlerinizi GIF, JPG, PNG8 ya da PNG24 dosya formatlarında kaydedip hazır se*çenekleri uygulayarak hızlı bir şekilde resimler hazırlayabilir ya da kendi hazır seçeneklerinizi oluşturabilirsiniz
CORELDRAW 10 ARABİRİMİ

CorelDRAW’u açtığınızda programı kullanmaya başlarken ilk adımınızı seçmenizi sağlayan kullanışlı bir açılış ekranı görürsünüz. Bu ekran bize bir takım başlama seçenekleri sunar

CorelDraW Hakkında Herşey

New Graphic : İçinde tasarım yapabileceğiniz boş bir sayfa açar.
Open Last Edited : Üzerinde en son çalıştığınız grafik resmini açar.
Open Graphic : Kaydetmiş olduğunuz grafik resim dosyalarınızdan birini seçmenizi sağlamak için Open Drawing diyalog kutusunu açar.
Template : Başlatacağınız tasarıma temel olarak kullanabileceğiniz, önceden tasarımlanmış sayfa şablonlarının bulunduğu listeden seçim yapmanızı sağlar.
Corel Tutor : Çeşitli çevrimiçi yardım ve yönlendirme sınıfları arasından seçim yapmanızı sağlar.
What’s New : CorelDRAW 10’un yeni özelliklerini sıralar ve açıklar.
Boş yeni bir grafik resmi yaratmak için, New Graphic simgesine tıklanır. Ekranda gösterildiği gibi boş bir CorelDRAW penceresi görülür.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 590×504.

CorelDraW Hakkında Herşey

CorelDRAW 10 penceresinin ortasında yer alan araç çubukları haricindeki , çalışma pencersi isimli kısım çizim penceresidir. Çizim penceresi içinde yer alan ve çevresinde gölgeli bir sınır çizgisi bulunan bölüme çizim sayfası denir. Dosya yazıcıya gönderildiğinde yazılacak olan kısım budur. 
Yazdırmak istemediğimiz ( ama kaydetmek istediğimiz ) grafik resimlerini, çizim sayfasının dışında kalan çizim penceresi alanında saklayabilirsiniz
BELGELERİ VE SAYFALARI KONTROL ETMEK

Bu bölümde, CorelDRAW’un gerekli sayfa ayarlamaları ve kullanıcılara sunduğu sayfa yapıları ile, çok sayfalı dökümanların nasıl oluşturulduğu anlatılacaktır.

Sayfa Yapısını Ayarlamak

Sayfa yapısı ayarlamak için birkaç yol mevcuttur. Bunlardan en çok kullanılanı, pratik olduğundan dolayı, Property çubuğudur. Pick aracı ile sayfanın boş bir yerine tıklandığında, Proeprty çubuğu Şekil 4.1’de görüldüğü gibi sayfa bilgi ve ayarlarını gösterir. 
CorelDraW Hakkında Herşey

En solda Size liste kutusu vardır. Burdan istenilen sayfa tipi seçilebilir. Daha sonraki iki kutucuk sayfanın yatay ve dikey boyutlarını belirler. Bunun sağındaki yatay ve dikey iki ikondan oluşan düğmeler ise sayfayı enine ve boyuna olarak yerleştirmeyi sağlıyor. 
Ayarlarında Options Kutusunun Kullanılması
Page / Size İletişim Kutusu
LayoutàPage Setup mönüsünden açılan Options iletişim kutusu, Page sekmesi ve Size bölümü aktif olarak açılacaktır.
CorelDraW Hakkında Herşey
Bu iletişim kutusunun içerdiği sayfa seçenekleri şunlardır. 
§Normal Paper / Labels: Normal sayfa, varsayılandır. Label seçildiğinde OptionsàLabel iletişim kutusu açılır.
§Portrait / Landscape: Sayfanın Width ve Height değerlerini ters çevirir.
§Width / Height: Seçilen kağıt ebadını gösterirler. Custom seçildiğinde, sayfa ebatları manuel olarak girilebilir.
§Bleed: bu seçenek, dökümanlardaki bleed değerini ayarlama imkanı verir. 
§Set From Printer: Bu seçim, kağıt ebadını, varsayılan yazıcıdaki kağıt ebadı ile aynı ölçüye getirir.
§Save Custom Page: Manuel olarak değer girisi sonucu elde edilen özel sayfaların kaydedilmesini sağlar. 
Add Page Frame: Sayfaya, yazıcıdaki sayfanın büyüklüğünde bir diktörtgen koyar. Bu dörtgen bir nesnedir. Biçimlendirilebilir ve çıktılarda görünür

Page / Layout İletişim Kutusu

CorelDraW Hakkında Herşey

§Full Page: Varsayılan stildir. Her kağıda tam sayfa basılır.
§Book: Doküman ikiye bölünecek şekilde her kağıda iki sayfa basılır.
§Booklet: Doküman dikey olarak ortadan ikiye katlanacak şekilde, her kağıda iki sayfa bsılır.
§Tent Card: Doküman yatay olarak ortadan ikiye katlanacak biçimde her kağıda iki sayfa basılır.
§Side.Fold Card: Doküman, üst kısım için yatay, yan kısım için dikey olarak katlanabilecek biçimde her kağıda dört sayfa basılır
§Top.Fold Card: Doküman, üst kısım için dikey, yan kısım için yatay olacak biçimde, her kağıda dört sayfa basılır [1].
Ayrıca Facing Pages seçeneği, çok sayfalı bir dökümanda, karşı karşıya gelen sayfaları gösteriri. Start On liste kutusu, çok sayfalı dökümanda, başlangıç sayfasını belirler.
Page / Label İletişim Kutusu

Bu iletişim penceresi etiketlere özel yapılmıştır. Çünkü etiketler, Property çubuğunda listelenmezler. Şekil 4.4’deki PageàLabel mönüsü ile açılan pencerede, birçok popüler etiket markası listelenir. Sağ bölmedeki pencerede ise seçilen etiketin bir öngörünümü gösterilir. 
CorelDraW Hakkında Herşey
Page / Background İletişim Kutusu

Şekil 4.5’de görülen iletişim kutusunda, sayfa ile ilgili arka plan dolgu seçimi yapılır. Solid ve bitmap seçenekleri vardır. Solid seçeneğinde normal bir renkle dolgu yapılırken, bitmap seçeneğinde ise, tüm sayfa seçilen bitmaple döşenerek doldurulur.

CorelDraW Hakkında Herşey
Bitmap Size bölümünde, bitmap resmin boyutları belirlenir. Default Size, onay kutusu işaretlenirse, resim gerçek boyutları ile kullanılır. Custom Size radyo düğmesi işaretlenirse, istenilen yatay ve dikey boyut değerleri girilebilir. Print and Export Background onay kutusu işaretlenirse, sayfa dolgusu, yazı esnasında yazdırılır.
GÖRÜNTÜ VE ZOOM

Zoom Aracı Nasıl Kullanılır

Bir çizim yapılırken, çizimleri ve nesneleri daha detaylı olarak görmek ve incelemek zorunda kalınan durumlarda zumlama işlemine başvurulur. Şekil 5.1’de araç kutusundan Zoom aracı seçili haldeyken görülmektedir. 
CorelDraW Hakkında Herşey

Zoom aracı basitçe şöyle çalışır. Sol fare tuşuna basılırsa, tıklanan nokta merkez alınarak ekran iki kat yakınlaşır. Sağ tuş ise tam tersi olan iki kat küçültme işlemi yapar.
Sağ fare tuşunun davranışı ToolsàOptionsàWorkspaceàToolboxàZoom mönüsünden, Pan tool bölümünde, Şekil’de gösterildiği gibi değiştirilebilir. 
CorelDraW Hakkında Herşey
Zoom Araç Çubuğunun Kullanılması

Zoom araç çubuğunun görnümü Şekil 5.3’deki gibidir. Tüm zoomlama işlemleri buradan yapılır.
CorelDraW Hakkında Herşey

Zoom In

Zoom in aracı Zoom aracı ile aynı şekilde çalışır. İmlecin ortasında + şekli bulunan bir büyütece dönüşür, aynen aracın kendi ikonu gibi. Sol fare tuşu ile ekrana tıklandığında görünüm yüzde 200 büyüyecektir. Bir marque kutusu çizilirse, çizilen kutucuk içinde kalan alan zumlanır. 
Zoom Out

Zoom out aracı seçildiğinde, anında bir önceki zum seviyesine geri dönülür veya daha önce herhangi bir zumlama yapılmadıysa iki katı daha fazla alan gösteren zum elde edilmiş olur. 
Zoom To Selected 

Zoom To Selected aracı öncelikle bir nesne veya nesneler seçmeyi gerektiriyor. Bir şey seçili olduğunda bu araç zum ayarını değiştirerek seçili olan nesnenin tüm ekranı doldurmasını sağlayacaktır. 
Zoom To All Objects

Bu araç ekranda bulunan tüm nesneler ekranı dolduruncaya kadar dışarı veya içeri doğru zumlama yapar. 
Zoom To Page 

Ekrandaki sayfanın tüm çizim penceresini dolduracak şekilde zumlanmasını sağlar. 
Zoom To Page Widh

Bu araç, çizimlerin ekran penceresinin enine kadar zumlanmasını sağlar.
Zoom To Page Height

Bu araç çizimlerin ekran penceresinin boyuna kadar zumlanmasını sağlar.
Standart Araç Çubuğunu Kullanmak

Standart Araç Çubuğu Şekil 5.4’de görüldüğü gibi zum değerlerini gösteren bir açılır mönüye sahiptir. Ordaki metin kutusuna istenilen değer girilebilir veya açılır listeden bir şık seçilebilir.
CorelDraW Hakkında Herşey
Pan İşlemi

Pan işlemi çalışma penceresini hareket ettirerek nesnelerin görünmesini sağlamaktır. Ekran Tüm nesneler görünecek biçimde zum edildiyse gezinmeye gerek duyulmaz. Ancak çok yakın bir zum yapıldıysa diğer nesneleride görebilmek için gezinmek gerekebilir [2].

Advertisements

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google+ foto

Google+ hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

w

%s qoşulma