CorelDraW Hakkında Herşey(2)


Pan Aracının Kullanılması

Pan aracı imleci bir el şekline dönüştürür. Yalnızca el işaretini gitmek istenen yöne doğru kaydırmak gezinmek için yeterli olur [2].
Klavye ile Gezinmek

ALT tuşuna basarak klavye üzerindeki ok tuşlarına basılırsa ekran ok tuşunun yönüne doğru kayar. Bu da bir Pan yöntemidir.
View Manager

View Manager görünüm tiplerinin saklanabildiği kullanışlı bir alandır. Bu alanda ayrıca zum seviyesi ve sayfa numarası da saklanmaktadır. Şekil 5.5’de View Manager görülüyor. View Manager’e Windowà Dockersà View Manager mönülerinde ulaşılır. 
CorelDraW Hakkında Herşey

Yeni bir görünüm oluşturmak için öncelikle sayfayı seçmek ve kaydetmek istenen büyütme seviyesinde zumlamak gerekiyor. Daha sonra View Manager mönüsünde bulunan + işaretine basılarak böylece görünüm ana pencereye eklenir. . işareti ise silinmesini sağlar.
View Manager penceresinin en solunda bir Page ikonu mevcuttur. Bu görünüm seçildiğinde hangi sayfaya uygulanacağını kontrol ediyor. Sayfa ikonu kapalıysa sadece büyütme görünümü kullanılacaktır. Her sayfdanın sol alt köşesine mutlaka sayfa ikonunun açılması gerekir [2,3].
MÖNÜ VE ARAÇ ÇUBUKLARI

Mönü Çubuğu

Bir mönü üzerinde fare imleci ile tıklandığında komutla listesinde oluşan bir mönü açılır. Mesela File mönüsü üzerine tıklandığında görünüm kategorisi içerisine giren birkaç ekstar komutla birlikte, ekranın görünümü ile ilgili bir dizi komut karşımıza gelir.
Birçok mönü elemanı kısa yol tuşları ile seçilebilir. Örneğin Transformation Docker penceresini görüntülemek için ALT.A.T kombinasyonlarını kullanmak yeterlidir.
Pencere Denetim Mönüsü

Mönü çubuğunun en solunda File mönüsünün hemen yanında bulunuyor ve Corel balonu şeklinde bir ikona sahip. Pencere denetim mönüsünde temel Windows komutları olan Restore, Move, Size, Minimize, Close ve Next bulunur
CorelDraW Hakkında Herşey

Sağ Fare Tuşu ile Mönülere Ulaşım

Windows 95 veya 98’de ve NT 4.0’ da kullanıcılar ekranda, hemen her yerde sağ tıklayabilirler, muhakkak birşeyler gerçekleşecektir. CorelDRAW 10 da bu özelliği çok fazla kullanıyor. Örneğin ekranda herhangi bir nesne seçili değilken çizim ekranına veya boş bir yere sağ tıklanırsa Document mönüsü açılıyor

CorelDraW Hakkında Herşey

Bir grup nesnenin üzerine sağ tıklandığında ise Object mönüsü açılır. Bu mönü içerik duyarlıdır. Yani içersinde bulunan maddeler, o anda seçili olan nesnelerin durumuna göre değişir. Bu değişiklikler property (özellikler) çubuğunda anında aktif hale gelir.
CorelDraW Hakkında Herşey
Toolbar Mönüsü

Toolbar mönüsü, standart araç çubuğu , property çubuğu ya da araç kutusu üzerine sağ tıklanarak açılır. Bu mönü sayesinde ekranda görünecek araç çubukları belirlenir.
CorelDraW Hakkında Herşey
Standart Araç Çubuğu

Şekil 1.3’de gösterildiği gibi, mönü çubuğunun hemen altında yerleşmiş durumda. Bu araç çubuğu üzerinde CorelDRAW’da birçok fonksiyonun yerine getirilmesini sağlayan kısayol düğmeleri bulunuyor. Bu kısayol düğmelerinin yanı sıra Zoom oranını gösteren bir liste kutusu var. Zoom kutusu sayesinde 12 farklı yakınlaştırma tipi buradan seçilebilir: To Selected, To Fit, To Page, To Width, To Height, 10%,25%,50%,75%,100%,200%,400%.
CorelDraW Hakkında Herşey

Zoom kutusuna herhangi bir rakam girerek de yakınlaştırma işlemini yapabiliriz. Basitçe Zoom yüzdesi kutusu üzerinde tıklanıp ve rakam yazıp Enter tuşuna basılınca istenen oranda zoom yapılabilir.
Fare imleci, bir kısayol ikonu üzerine getirildiğinde, aracın fonksiyonunu anlatan kısa bir araç ipucu belirir.Seçili olan araç hakkındaki daha detaylı bilgi, ekranın en altında bulunan durum satırında belirecektir.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 557×330.

CorelDraW Hakkında Herşey
Property Çubuğu

İçerik duyarlı bir komut çubuğudur (Şekil 6.6). Bu çubukta bulunan ayarlar ve seçenekler o anda seçili olan nesnenin veya aracın durumuna göre değişir. Bu çubuğun en önemli faydası, bir çok mönü komutuna veya iletişim kutusuna girmeye gerek bırakmamasıdır. Property kutusunun bu değişken özelliği CorelDRAW’a bir dinamizm katar.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 613×50.

CorelDraW Hakkında Herşey

Bir iletişim kutusu, CorelDRAW’un bir komutu yapabilmesi veya bir işlemi yürütebilmesi için fazladan bilgiye ihtiyaç duyduğu anda kullanıcının lkarşısına getirdiği penceredir. İletişim kutuları sayesinde çalışma ile ilgili gerekli ayarlamalar yapılır.
TEMEL NESNE ŞEKİLLERİ OLUŞTURMAK

Dörtgen çizmek

Dörtgen çizmek için Rectangle aracının seçilmesi gerekir. Bu seçim, araç kutusundan üzerine tıklanarak, F6 tuşuna basarak ya da çizim alanında sağ tıklanarak açılan mönüden Create Object komutu seçilerek, yine gelen mönüden Rectangle komutu seçilerek yapılır.
Rectangle aracı seçildikten sonra fare imleci küçük bir artı şeklinedönüşür.Dörtgeni çizmek için, dörtgenin başlamasını istenen yere fare ile tıklanır ve diğer istenen köşeye doğru sürüklenir. Dörtgeni çizerken ve çizimden sonra property çubuğu, genişliki yükseklik ve merkez nokta bilgilerini verir.

CorelDraW Hakkında Herşey
Elips Çizilmesi

Temel şekillerin arasında ençok kullanılanı elipstir. Her türlü serbest çizimli şeklin oluşturulmasında elipslerin başlangıç noktası olarak kullanılması mümkün. 
Araç kutusundan ellipse aracı ikonu üzerine tıklanır.Fare imlecinin bir elips şekline dönüştüğü görülür. Arac seçidikten sonra, sanal dörtgenin köşesine basılır. Diğer köşeye doğru sürüklenir. Bu esnada oluşan elipsin, genişliği, yükseliği, merkez noktası hakkındaki bilgileri property çubuğunda görebiliriz. Elipsi tamamlamak için farenin tuşu serbest bırakılır. Böylece elips çizilmiş olunur.
Elips çiziminde de modify tuşlarından faydalanılabilir. CTRL tuşuna basılı tutmak kusursuz bşr daire elde edilmesini sağlar. SHIFT tuşu ise merkez noktasından başlayarak büyüyen bir elips çizilmesini sağlar. Her iki tuş da basılı tutularak elips çizilirse, merkez noktasından başlayarak büyüyen bir çemberin çizilmesini sağlar [4,6].
Çokgen veYıldız Çizmek

Çokgenler CorelDRAW içinde bulunan temel şekillerin en karmaşık olanıdır. Şeklin sahip olması gereken kenarların veya noktaların sayısını belirlenebiliyor, şişkin kenarlar veya noktalar olup olmayacağı tespit edilebiliyor ve bu noktaların nasıl şekilleneceği ve yerleşeceği belirleniyor. 
Araç kutusundan Polygon aracı üzerine tıklanır. ( object açılır mönüsü içinde bulunur) imleç bir çokgen şekline dönüşür. Sol fare tuşuna basılı tutularak hayali bir dörtgen çizilirse beş köşeli bir çokgen elde edilir. Default olarak çokgenin köşe sayısı beş olarak belirtilmiştir.

CorelDraW Hakkında Herşey
Keskinlik değeri haricinde, diğer çokgen özelliklerini, çizimden önce veya sonra değiştirilebilir. Ancak keskinlik değeri sadece çokgenin çiziminden sonra değiştirilebilir. 
Bir yıldız oluşturmak için property çubuğu üzerindeki polygon/star ikonu üzerine basılarak star seçeneği seçilir. 
Sarmal Çizmek

Spiral aracı, Object mönüsü içerisinde bulunan üç araçtan ortadakidir. Spiral aracı seçildiğinde imleç bir spiral şekline dönüşür. 
Sarmal çizilmeden önce property çubuğundan gerekli ayarlar yapılabilir. (Şekil 7.3) Sarmalları çizmek de aynen elips çizmeye benzer. Hayali kutuyu bir köşeden diğer köşeye doğru sürüklersek sarmalı çizmiş oluruz. Genişlik ve yükseklik bakımından eşit boyutlarda bir sarmal elde etmek için, çizim esnasında CTRL tuşuna basılı tutulur. SHIFT tuşu basılı tutularak çizim yapılırsa, merkezden başlayarak büyüyen sarmallar çizilebilir.
CorelDraW Hakkında Herşey

Property çubuğunda, çizimden sonra sarım sayısı değiştirilirse, bu değişiklik bundan sonraki çizimler için geçerli olacaktır. Çünkü sarmallar, çokgenler, elipsler ya da dortgenler gibi dinamik şekiller değildir.
Simetrik sarmallarda, sarmalın her döngüsünde aradaki boşluklar eşit olarak ayarlanır. Logaritmik sarmallarda ise, her sarımda aralardaki boşluklar artırılarak büyür[4]. 
Grafik Kağıtları Çizmek 

Graph Paper aracı, belirli sayılarda sütun ve satırlardan oluşan ızgaraşar çizilmesini sağlar. Araç çubuğundan bu araç seçildiğinde fare imleci bir ızgara şeklini alır. 
Izgarayı çizmeden önce property çubuğundan, ızgaranın satır ve sütun sayısının girilmesi gerekir. (Şekil 7.4) Daha sonra aynen dortgendeki gibi çizim yapılır.
CorelDraW Hakkında Herşey
Izgara çizildikten sonra sütun ve satır sayısı değiştirilemiyor. Bunun için tüm ızgara silinmeli ve baştan çizilmelidir [4].
Her şekil ve Boyutta Çizgiler Çizmek

CorelDRAW’da serbest çizimler yapmak için Freehand aracı seçilir. Bu aracın çalışma prensibi iyi anlaşılmazsa verimli çizimler elde edilemez. F5 tuşuna basarak Şekil 7.5’deki araç kutusu ekrana gelir. İstenilen araç seçilerek aktif hale getirilir.
CorelDraW Hakkında Herşey
Freehand Aracı

Bu araç, aynen pencil aracı gibi çalışır. Sürüklendiğinde fare imlecini bir çizgi takip eder. Çizim yapıldıkça, CorelDRAW, çizginin belirli aralıklarına düğüm noktaları yerleştirmeye başlar. Daha az düğüm noktası daha düzgün bir çizim demektir. Fazla düğüm noktasına sahip çizgiler biraz bozuktur. Çünkü her düğüm noktası bir çekim alanı oluşturur. Çizginin, fare hareketlerini ne kadar yakından takip edeceği, property çubuğundaki Freehand Smoothing sürgüsünden belirlenir. 
Bir çizgi çizerken SHIFT tuşuna basılı tutulursa, çizilen bölümler geri alınabilir. SHIFT tuşu bırakıldığında ise çizim işleminde devam edilir. 
Dümdüz çizgiler ise bambaşka bir yoldan elde edilir. Sürüklemek yerine, çizginin başlangıç yerine bir kez tıklanır. Sonra fare ile çizginin sonlanacağı yere de tıklanır. Bu iki nokta arasında dümdüz bir çizgi meydana gelecektir. Yatay ve dikey çizgiler oluşturmak için CTRL tuşuna basılı tutmak yeterli olur. 
Aynı zamanda eğri bir çizgi çizerken düz bir çizgiye geçiş yapılabilir. Çizgiyi serbest çizim modunda çizerken, düz çizgi elde etmek istenen yerde TAB tuşuna basılır. Düz çizginin sonlanacağı yerde bir kez daha TAB tuşuna basılır [4].
Bézier Aracı

Bézier aracı üzerinde uzmanlaşmak için üzerinde pratik yapmak gerekir.Bu araç bir eğrinin çiziminde ona dilediğimiz şeklin verilmesini sağlıyor. Fare ile tıklandığında yeni bir düğüm noktası oluşturuyor ve bu düğüm noktası ile bir öncekini birleştiriyor. Üzerine gelip tıkladıktan sonra, imleci sürükleyerek, eğriye degişik biçimler verilmesini sağlıyor. 
Artisitic Media Aracı

Curve açılır penceresinden Artistic Media Aracı seçildiğinde Property çubuğu Şekil 7.6 da gösterildiği gibi değişecektir. 
CorelDraW Hakkında Herşey

İlk beş düğme hangi tipte bir kalem kullanılacağını belirler. Seçenekler arasında, Preset, Brush, Sprayer, Calligraphic ve Presuure bulunuyor. 
Düğmelerin hemen sağında bulunan parametre kutusundan, çizilecek olan şeklin veya çizginin maximum kalınlığı belirleniyor. 
Property çubuğunun en solunda preset mönüsünden bir seçim yapıldığında, imleç bir fırça şeklini alır. Çizim ekranında fareyi tıklayarak sürüklendiğinde seçmiş olduğumuz şekil ile uyumlu bir çizgi elde edilir [4,6].
Dimension aracı

Curve açılır mönüsünden Dimension aracı seçildiğinde değişik tiplerde boyutlandırma çizgileri oluşturulabilir. Property çubuğu şekildeki gibi görünür.
CorelDraW Hakkında Herşey

Kullanıcılar çoğu zaman, boyut çizgilerinin bir başka nesne ile birleşmesini isteyebilir. Bu işlemin aktif hale gelmesi için View mönüsünden Snap To Object komutu seçilir. Otomatik, dikey, yatay, ve eğimli boyut çizgilerinde bir çizgiyi oluşturmak için üç tıklama gerekiyor. Birincisi, çizginin başlaması istenen yerdir. Daha sonra ölçme işleminin biteceği yer ve son olarak da ölçüm metninin bulunması istenen yerdir. 
Boyut çizgisi seçildiğinde, boyutun gösteriliş şeklinde birçok değişiklik yapılabilir. Property çubuğu üzerindeki Style açılır mönüsü, Decimal, Fractional, US Engineering ve US Architecture seçeneklerini sunar. Decimal seçeneği, tam sayının ardından nokta işareti konarak ondalık boyut verileceğini bildirir. Noktadan sonra konulacak basamak sayısı ise Precision açılır mönüsünden belirlenir. Fractional seçeneğinde ise tam sayının ardından kesirli bir ifade belirtilir ve bunun hassasiyeti Precision açılır mönüsünden 1/1024 değerine kadar artırılabilir. US Engineering seçeneğinde, ölçü birimi feet ve inç olarak ve on adet ondalık basamak hassasiyetinde belirtilir. Hangi birimin seçili olduğunun önemi olmadan US Engineering seçeneğinde birimler her zaman feet ve inç olarak kalır. US Architecture aynı şekilde inç ve feet olarak birimlendirir. Ancak hassasiyet 1/1024 inç olarak belirlenebilir. 
Birimlerin gösterilmesi istenmiyorsa Show Units bölümü seçilmemiş hale getirilmelidir. Dynamic Dimesioning seçeneği aktif hale getirilirse boyut çizgisinin bir parçası olan boyut metni, boyut çizgisinin boyutu değiştirildiğinde otomatik olarak yeni boyuta göre yenilenecektir. Ölçü biriminin başına ve sonuna, Prefix For Dimension ve Suffix For Dimension kutularını doldurarak, istenilen metinler girilebilir [1,2].
İnteractive Connector Aracı

Curve mönüsünün en sağında Interactive Connector aracına ait bir ikon bulunur. Bu ikona tıklanark Interactive Connector aracını kullanabilirz. Bu araç yardımıyla, bağlantı çizgileri ile nesneler arasında, nesnelerle nasıl hizalanacaklarıyla ya da şekillerle hangi yolla birleşecekleriyle uğraşmaya gerek kalamadan çizgi çizebilirsiniz. Ayrıca bağlantı çizgileriyle şekillerin konumlarını kendileri bağlayan çizgileri tekrar oluşturmaya gerek kalmadan değiştirebilirsiniz. Bu çizim özelliği ile akış şemaları, bilimsel grafikler, ve sürekli olarak değişiklikler yapmayı gerektiren grafikler oluşturabilirsiniz.
1.NESNELERİN SEÇİLMESİ

CorelDRAW’da bir nesne ile çalışmaya başlamadan önce, nesne mutlaka seçilmelidir. Neseneleri seçmek için dört temel yol mevcuttur: fareyi kullanmak, marque seçim, TAB tuşu ve mönüleri kullanmak. Eğer yeni bir nesne çizildiyse otomatik olarak seçili hale gelecektir. 
Nesneleri seçmenin en kolay yolu sol fare tuşunu kullanmaktır. Bir nesne seçili olduğunda Property çubuğunda o nesnenin yüksekliği, genişliği, ve merkez noktası gibi oldukça önemli bilgileri gösterilir. Status çubuğu ise Shape aracı seçili olduğunda kaç tane düğüm noktasının bulunduğunu bildirir. 
Aynı anda birdan fazla nesneyi seçebilmek için SHIFT tuşuna basılı tutulur ve her nesne tek tek seçilir. 
Bazen bir grup içersinden bir nesneyi seçmek gerekebilir. Bunu yapabilmek için önce grup bozulmalı ve daha sonra istenilen nesne fare ile seçilmelidir. Bundan daha kolay bir yöntem vardır. Nesnenin seçileceği grup seçilir. Ardından CTRL tuşuna basılı tutularak o grup içinden herhangi bir nesne farenin sağ tuşu ile seçilebilir [5,8].
Digger Aracı

Nesnelerin arkasında kalan, görülmeyen nesnelerin seçilmesinde kullanılır. ALT tuşuna basılı tutularak gizlenmiş nesnenin bulunduğu alana tıklanır. Tıklamaya devam ettikçe nesnenin ortasındaki x işareti ve nesne tutamaçları belirecektir. Bu fonksiyon Digger aracı olarak tabir ediliyor [3].
Marquee Seçim Yöntemi

Sık sık, birbirlerine komşu olan birçok nesneyi seçme durumlarında bu yöntem tavsiye edilir. Bir Marquee seçimi oluşturmak, seçilecek olan nesnelerin üzerini tamamen kaplayacak biçimde, hayali bir dörtgen çizmek demektir. Tabiki bu hayali dörtgen Pick aracı ile çizilir. 
Marquee seçimi aynı zamanda seçilmişliği ortadan kaldırmak için de kullanılabilir. Seçim esnasında SHIFT tuşuna basılacak olursa hayali dörtgen içinde kalan nesnelere seçilmemiş duruma gelecektir [3].
Tab Tuşuyla Gezinerek Seçim Yapmak

TAB tuşuna basıldığında diziliş sırasına göre (en son çizdiğimiz şekilden ilk çizdiğimiz şekle doğru) nesnenin seçilmesini sağlar. TAB tuşunu kullanmak, nesnelerin arasında teker teker gezinerek problemli nesneleri veya doldurmaları bulmak için iyi bir yöntemdir. SHIFT TAB kombinasyonu kullanılırsa seçim olayı, diziliş sırasının tersine doğru olur. [3].
Mönüleri Kullanmak

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/CEYSIN/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image002.gif[/IMG]Tüm nesnelerin seçilmesi için Edit→Select All→Objects (CTRL.A) komutu kullanılmalıdır.
Nesnelerle Çalışmak 

Seçili olan bir nesneyi çizim alanında herhangi bir yere taşımak için sürükleyip taşımak yeterlidir. Nesne hareket ettiğinde, nesnenin dış hatlarının bir önizlemesi belirerek yeni konumu gösterir. Farenin düğmesi bırakıldığında , hareket tamamlanır.
Göreceli Yerleştirme

Birçok durumda nesnelerin belirli bir yönde ve miktarda hareket ettirilmeleri gerekebilir. Bu durumda yerleştirmenin o andaki konuma göre göreceli olması istenir. Bunun için Arrange→Transformation mönüsünden docker penceresi açılır. Şekil 8.1’deki ekrana ulaşmak için en soldaki ikona tıklanır. 
CorelDraW Hakkında Herşey

Göreceli hareket için istenilen değer girilir. Pencerenin tam ortasında Relative Position onay kutusu bulunmaktadır. Bu kutu işaretlendiğinde H ve V kutularına girdiğiniz değerler, o anda nesnenin bulunduğu konum referans alınarak ve bu konum sayfanın 0.0 koordinatıymış gibi, hareket yapılacaktır [1].
Nesneleri İtelemek

Nesneleri hareket ettirmenin bir diğer yolu da onları itelemektir. Nesneleri itelemek için klavye üzerindeki ok tuşları kullanılır. Ok tuşlarına her basıldığında, seçili olan nesne, Tool→Options→Edit iletişim kutusundaki Nudge bölümündeki değer kadar hareket eder. Bu işlemde; üst, alt, sağ ve sol ok tuşlarına her basıldığında nesne ilgili yönde belirli bir miktar hareket eder. Bu miktarı, Options iletişim kutusunun Rulers sekmesindeki kutulara istediğiniz değerleri girerek belirleyebilirsiniz. Taşıma işlemi yaparken SHIFT tuşuna da basarsak nesne 0.2 inch ilerleyecektir. Eğer CTRL tuşuna basarsak nesne bu kez 0.05 inch ilerleyecektir. 
Nesneleri Kilitlemek

Bir nesne kilitlendikten sonra hareket ettirilemez, doldurulamaz ve kenar çizgileri değiştirilemez bir hale geliyor.
Bir nesneyi kilitleyebilmek için o nesne seçilir ve sonra da Arrange→Lock Object komutu uygulanır. Bundan sonra kilitli olan bir nesneye herhangi bir müdahele yapmak istendiğinde CorelDRAW sanki hiçbir şey seçili değilmiş gibi davranacaktır.
Bir nesnenin kilidini açmak için önce o nesne seçilir sonra da Arrange→Unlock Object komutu uygulanır [4].
Nesneleri Boyutlandırmak

CorelDRAW’da bir nesnenin boyutlarını değiştirmenin birçok yolu bulunuyor. En kolay yol Property çubuğu üzerindeki ölçeklendirme kontrollerini kullanmaktır. Buraya nesnenin kesin boyutlarını girmek yerine yüzdelik değerler girerek boyutlandırma yapılabilir. 
Nesneleri Aynalamak

Tam bir aynalama, nesnenin boyutlarının aynı kalmasını gerektirir. Buna rağmen bazen bu özelliği nesnenin farklı boyutlarda kopyasını oluşturarak gölgelendirme efektlerini oluşturmak için kullanılacaktır. Bu gibi durumlarda efekti fare yardımıyla oluşturabiliriz. Basitçe tutamaçlardan biri tutulur. Ve aynanın oluşacağı yere doğru nesne sürüklenir. Fare tuşu sonuçtan emin olununca bırakılır. Bu işlemi yaparken CTRL tuşuna da basılırsa kesin sonuç sağlanır.
Nesneleri Döndürmek ve Eğriltmek

Bir nesneyi elle döndürmek veya eğmek için seçili olan nesneye ikinci kez tıklanır. Nesne tutamaçlarının Şekil 8.2’deki örnekte olduğu gibi,döndürme tutamacına dönüşür. 
CorelDraW Hakkında Herşey

Nesnenin ortasında raptiye şeklinde görünen ise döndürme merkezidir. Bunu istediğimiz yere taşıyabiliriz. 
Döndürme tutamaçlarından herhangi biri tutulup sürüklendiğinde nesne dönmeye başlar [1,4].
Transform Araç Çubuğu 

Property çubuğu üzerinde birçok dönüşüm kutusu vardır. Ama transform araç çubuğu burada yer almıyor. Şekil 8.3’de gösterilen Transform araç çubuğu Property çubuğu üzerindekiler dahil olmak üzere birkaç ekstra araç daha barındırır. 
CorelDraW Hakkında Herşey
Transform Araç Çubuğuna erişmek için Window→Toolbar mönüsünden Transform onay kutusunu işaretlemek gerekiyor. 
Center Of Rotation metin kutuları bir nesnenin döndürme merkezinin tam olarak belirlenmesini sağlıyor. 
Bu araç çubuğunun en kullanışlı yeri Apply To Duplicate düğmesidir. Şu anlama geliyor: uygulanmış olan tüm dönüşümler yeni bir nesne üzerinde gerçekleşecek ve orijinal nesne yerinde sabit kalacaktır. En son düğme olan Relative To Object ise verilen değerlerin nesneye göre mi yoksa sayfaya göre mi göreceli olduğunu belirler [2].
Tüm Dönüşümleri Geri Almak

Herhangi bir işlemden vazgeçilip tekrar orijinal nesneyi elde etmek için Edit→Undo (CTRL Z) komutu uygulanmaktadır. Bir çok işlem yapıldıysa ve bütün dönüşüm işlemleri geri alınmak isteniyorsa Arrange→Clear Transformations komutu uygulanır. Dolayısıyla tüm işlemler bir anda geri alınır ve orijinal nesne tekrar elde edilmiş olur.
NESNELERİ ŞEKİLLENDİRME İŞLEMLERİ

Shape Edit Flyout Mönüsü

Üzerinde çalışılan nesnelerin görünümünde, çoğu zaman birtakım değişiklikler yapmak kaçınılmaz olmaktadır. Şekil 9.1’de gösterilen Shape Edit Flyout mönüsü dört adet parça içermektedir: Shape, Knife, Eraser ve Free Transform
Belki de en çok kullanılan araç Shape’tir. Eğriler, dörtgenler, çokgenler, yıldızlar, metin, bitmap, zarf ve daha birçoğu üzerinde kullanılır. Her değişik şekil üzerinde biraz daha değişik işlevi olan güçlü bir CorelDRAW aracıdır.
Düğüm Ne Demektir

Düğümler, bir vektörel çalışmanın yapı taşlarıdır. Düğüm, boşlukta bulunan x ve y koordinatlarına sahip bir noktadan başka bir şey değildir. İlerleyen anlatımlarda düğümlerin nasıl kullanılacağı ve nerelerde ihtiyaç duyulacağı anlatılacaktır.
Vektör ve Bitmap

CorelDRAW’da oluşturulan tüm nesneler vektör nesnelerdir. Ancak CorelDRAW’da bitmap’ler de kullanılıyor. Bu bitmap’ler de, vektör geometrisi kullanılarak çiziliyor. Her türlü nesne, kalite kaybı olmaksızın dilediğince büyültülebilir ve daha büyük nesneler küçük nesneler ile aynı dosya büyüklüğüne sahip olurlar. Çizilen her şey, matematiksel formüllerle oluşturulur. Bir grafikboyutlandırıldığında bu formuller yeni boyuta göre değişir ve kalite kaybı olmaz. 
Bizim ekranda gördüğümüz her şey, binlerce küçük pikselin birleşiminden oluşur. RGB modeli kullanılıyorsai bu küçük noktaların her biri 16.7 milyon renkten birine sahip olabilir. Dolayısıyla binlerce pikselden oluşan tam renkli bir çizim yapmak için oldukça büyük bir hafızaya ve sabit sabit disk kapasitesine ihtiyaç duyulur. Örneğin masaüstünde bulunan herhangi bir programın ikonunu ele alalım. Oldukça basit gibi görünse de bu küçük ikon bile 1024 noktadan oluşmaktadır. Basılacak olan sanatsal bir çalışmayı bu ikonla kıyaslayacak olursak ne kadar büyük olduğu anlaşılacaktır. Bitmap’lerde tekrar boyutlandırma sırasında, bir çok bilgi eksikliğinden dolayı nesne etrafında bozuklluklar görülecektir.
Bu yüzden herhangi bir çalışma bitmap yerine vektörel olarak tasarlanırsa daha yüksek kalite elde edilir ve sabit disk üzerinde daha az yer kaplar. [4,5].
Bézier Eğrileri

Fransız matematikçi Pierre Bézier, düzensiz bir eğrinin bir nokta ( x,y ) ve ikikontrol tutamacı x1, y1 ile x2,y2 ile tanımlanacağı fikrini ortaya atmış ve bu bağlamda Bézier eğrileri oluşturulmuştur. Şekil 9.2’de bir Bézier eğrisi görülmektedir.

CorelDraW Hakkında Herşey
Buradaki sabit nokta CorelDRAW’da düğüm noktası olarak isimlendirilir. İki kontrol tutamacı ise Bézier kontrol tutamaçları olarak isimlendirilir. Bazı düğüm noktalarının üzerinde sadece bir kontrol tutamacı olacaktır. Çünkü bunlar bir düz çizgiyi eğriye birleştirirler. Elde edilen sonuçlarda, iki kontrol tutamacı olursa veya hiçbir kontrol tutamacı olmazsa daha iyi olacaktır. Dolayısı ile diğer kontrol tutamacını oluşturmak için çizgiyi eğriye dönüştürmek gerekecektir [4].
Düğümlerin Seçilmesi ve Hareket Ettirilmesi

Her düğüm Shape aracı ile üzerine tıklanarak seçilebilir. SHIFT tuşuna basılı tutulursa birçok düğüm noktası aynı anda seçilebilir veya seçilmiş olanların seçilmişliği kaldırılabilir. Shape aracı ile marque yöntemi de kullanılabilir. Shape aracı ile eğriyi içine alacak biçimde hayali bir dörtgen çizilirse tüm düğüm noktalarının seçili duruma geçtiği görülür. 
Düğümlerin Taşınması

Bir düğüm noktası seçildiğinde, yeni bölgelere sürüklenerek taşınabilir. Eğer birden fazla düğüm noktası seçili ise hep beraber hareket ederler. 
Düğüm Biçimleme Araçları

Düğüm biçimleme araçları iki değişik yerde bulunurlar. Node Pop.Up mönüsü ve Property çubuğu.
Bir düğüm noktası üzerine Shape aracı ile sağ tıklanırsa Şekil 9.3’de görünen mönü açılacaktır.
CorelDraW Hakkında Herşey
Shape aracı seçili olduğunda Property çubu üzerinde tüm komutları görünecektir
CorelDraW Hakkında Herşey
Düğüm Eklemek ve Silmek

Eğrileri şekillendirirken en uygun şekli elde etmek için bazen, daha fazla düğüm noktasına ihtiyaç duyulur. Bunun için, çizgi üzerinde düğüm noktası olması istenen yere bir kez tıklanır. Daha sonra Property çubuğu üzerindeki + işaretine veya klavye üzerinden + işaretine basılır. 
Ayrıca bir noktası seçilip sonra da + işaretine basılırsa, seçili olna düğüm noktasının bağlı olduğu doğru parçasının tam ortasında yeni bir düğüm noktası belirecektir. Aynı şekilde − tuşuna basılacak olursa seçilen düğüm noktası silinmiş olur. Var olan düğüm noktasına çift tıklandığında da düğüm noktası silinir [2].
Düğümleri Ayırmak ve Birleştirmek

Herhangi bir düğüm noktası seçilip, Property çubuğu üzerindeki Break Curve ikonuna tıklandığında eğri iki alt yola bölünür. Yani düğüm noktasında itibaren eğri kopartılmış olur. Aynı şekilde, ayrı olan iki düğüm noktasını birleştirmek için, düğümler seçilir ve Property çubuğu üzerindeki Join Two Nodes ikonuna tıklanır [3].
Düğümleri Hizalamak

Bir ya da daha çok düğüm noktası seçili olduğunda bunları birbirleri ile hizalama seçeneği aktıf hale gelir. Property çubuğu üzerindeki Align Nodes ikonuna tıklanırsa Şekil 9.5’de görülen Node Align iletişim kutusu belirir.
CorelDraW Hakkında Herşey
Düğümler yatay veya dikey hizalanabilir. İstenilen seçenek işaretlenir ve OK düğmesine basılır. Hem yatay ve Hem dikey olarak hizalamak için her iki seçenekte işretlenir ve OK tuşuna basılır. Böylece tüm düğüm noktaları üstüste gelir ve garip görünümlü bir eğri elde edilmiş olur [3].
Gelişmiş Elips Şekillendirme

Elipsleri veya diğer şekilleri kullanarak, yani bunları istenildiği gibi eğip bükerek, büzüştürerek, bir çok enteresan şekil elde edilebilir. Bu çok kullanılan ve güçlü bir yöntemdir. Elipsler dönüştürülmeye başlanmadan önce CTRL.Q tuşlarına basılarak eğrilere dönüştürülmelidir. 
Eğrilere çevrilmiş bir elips elde edildiğinde istenilen şekle dönüşünceye kadar düğüm noktaları çekilir, itilir, Bézier kontrol tutamaçları ile çalışılır ve hatta daha fazla düğüm noktaları eklenerek çalışma güçlendirilir [3].
Knife Aracı

Knife aracı, Node Edit açılır penceresinde bulunan ikinci araçtır. Knife aracını kullanırken bir düğüm noktasını seçmeye gerek yoktur. Yol üzerinde nereye Knife aracı ile tıklanırsa ordan itibaren kesme işlemi başlayacaktır. Knife ile kesilen nesnelere iki ayrı nesneye ayrılır.. Yani Pick aracı ile taşıyarak bu anlaşılabilir. 
Herhangi bir nesne seçili değilken Knife aracını seçilirse varsayılan değerler değiştirilebilir. Property çubuğunda, düğmeler bulunan nesnenin tek bir nesne olarak kalabilmesini sağlıyor, böylece Knife işleminde sonra yeni nesnelerin oluşması engellenebilir [1].
Eraser Aracı

Bu araç, nesnelerin kısımlarının veya bütünlerinin silinmesini sağlar. Shape açılır mönüsünden Eraser aracı seçildiğinde, Property çubuğu Şekil 9.6’de görüldüğü gibi, Eraser aracının özelliklerini gösterir.

Nesne Dışhatlarının Biçimlendirilmesi

Nesneleri çevreleyen çizgilere dışhat denir. CorelDRAW 10’da dışhatlar düzenlenerek çok güzel görünümlü grafikler elde etme imkanı vardır.
Dış çizgiyi en basit anlamda biçimlemek için Şekil 9.7’de görülen Outline aracı kullanılır.

Yapılabilecek ilk ayar silginin kalınlığıdır. Diğer ayar ise Auto Reduce On Erase düğmesi ile yapılır. Erase aracı birkaç fazla düğüm noktasının kalmasına sebep olacağından bu düğmenin basılı olması istenebilir. Son olarak da yuvarlak veya kare silgi seçeneği sunan ayar bulunur. 
Seçili bir nesne varsa ve Eraser aracı aktif haldeyse silme işlemine hemen başlanabilir. Sonuçtan memnun oluncaya kadar silme işleminde devam edilebilir.
Nesne Dışhatlarının Biçimlendirilmesi

Nesneleri çevreleyen çizgilere dışhat denir. CorelDRAW 10’da dışhatlar düzenlenerek çok güzel görünümlü grafikler elde etme imkanı vardır.
Dış çizgiyi en basit anlamda biçimlemek için Şekil 9.7’de görülen Outline aracı kullanılır.
Seçili nesneler için dış hat belirlemenin en hızlı yolu Outline Flyout açılır seçim kutusunu kullanmaktır.burada dış çizgiler için önceden belirlenmiş genişlik değerleri vardır. 2 piksel, 8 piksel, 16 piksel gibi.
Dışhat özelliklerini değiştirmek için Property çubuğu da kullanılabilir. Property çubuğu ihtiyaç duyulan tüm dışhat özelliklerini sunar (Şekil 9.8).

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 593×38.

CorelDraW Hakkında Herşey
Buradaki açılır listeler, ok uçları biçimleri, çizgi stili, çizgi kalınlığı, pozisyon, büyüklük ve boyut ile ilgili seçimler ve ayarlamalar içeriyor. Bu ayarları değiştirmek ve kullanmak çok basttir. Sayfa üzerindeki bir eğri seçildikten sonra, Property çubuğunda yapılan her türlü değişiklik, anında eğriye yansıyacaktır.
Outline Pen penceresi ile de dışhat özellikleri değiştirilebilir. Özel ayarlamalar için kullanılması gereken yer Outline Pen penceresidir. Outline Tool mönüsünün en solunda yer alan Outline Pen Dialog düğmesine basılırsa, Şekil 9.9’da görülen iletişim penceresi açılır. 
CorelDraW Hakkında Herşey
İletişim kutusunun üst yarısı, Property çubuğu üzerinde bulunan ayarların aynısını kapsar [1,4].
Edit Style

Yeni çizgiler meydana getirmek için Edit Style düğmesine basıldığında açılan kontrol penceresi kullanılır. Pencerenin üstünde bir sürgü vardır. Bu sürgü yardımıyla çizgi aralığı ve çizgiyi oluşturacak noktaların seçimi yapılır. Pencerenin altında oluşan yeni çizgi stilinin, bir öngörünümü görülür. Bu ayarlamalardan sonra Add düğmesine basıldığında yeni oluşan çizgi, Property çubuğundaki Outline Style Selecto açılır listesinde otomatik olarak listelenir ve oradan seçilebilir.
Outline Pen penceresindeki Corner bölümü üç adet köşe şekli seçme imkanı veririr. Bunlar kare, yuvarlak olabilir.
Line Caps

Bu bölüm üç adet çizgi başlık tipi seçme imkanı sağlar. Çizgi baş ayarı, çizgilerin bitiş yerlerinden itibaren daha ne kadar uzatılacaklarını belirler. 
Behind Fill

Yazı fontlarına dışhat verilmek istendiği zaman, bu onay kutusu işaretlenir. Bu daha iyi bir görünüm sağlar. Çünkü bu onay kutusu işaretlendiğinde önce dışhat çizilir. Bunun üzerine dolgu veya nesneler oturtulur. Bu metot sayesinde, dışhattın dolgu üzerinde kalan yeri, dolgu tarafından kaplanmış olur. 
Scale With Image

Bu onay kutusu işaretli olduğunda (çoğu durumda işaretli olması tavsiye edilir.) dışhat verilen bir nesne boyutlarında değişiklik yapıldığı anda, değişimle doğru orantılı olarak dışhatlarda büyüyüp küçülür. Aksi takdirde kalın dışhatlı bir nesne küçük bir duruma getirildiğinde, bu küçük nesnenin etrafında kaba bir dışhat olacaktır.
Calligraphy

Bu bölüm, çizgilerin dikdörtgen şekillerini ve açılarını değiştiren bir içeriğe sahip. Stretch ve Angle kutucuklarına girilen değerler ile bu ayarlar değiştirilebilir ve sağ taraftaki kutuda öngörünüm belirir.
Dışhatların Kaldırılması

Outline Tool açılır mönüsünden No Outline düğmesine basılarak, renk paletinden No Fill / No Outline seçeneği seçilerek dışhatlar iptal edilebilir. Ayrıca kapalı olmayan nesnelerdeki dışhatları silmek için Property çubuğundaki Outline Width açılır mönüsündeki None seçeneği seçilir.
Dışhat Çizgilerinin Boyanması

Nesne seçili iken, renk paleti üzerinde herhangi bir renge sağ tıklanacak olursa, dışhatlar anında seçili renk ile doldurulmuş olur. Diğer bir yöntem de Outline açılır mönüsünde Outline Color iletişim kutusunu kullanmaktı

Advertisements

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google+ foto

Google+ hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

w

%s qoşulma