Koç Üniversitesini tanıyalım


342106

 

Koç Üniversitesi, kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. 1993 yılında İstinye’de bulunan geçici kampüsünde eğitime başlayan Koç Üniversitesi, 2000 yılında Rumeli Feneri’ndeki daimi kampüsüne taşınmıştır.Koç Üniversitesi, 22 lisans, 30 yüksek lisans ve 15 doktora programı mevcuttur.

 

Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fen Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Tıp Fakültesi
Hemşirelik Yüksekokulu İşletme Enstitüsü
Fen Bilimleri ve Mühendislik Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Ücretler

Lisans Eğitim Ücreti

Koç Üniversitesi’nde öğretim ücrete tabidir. Ücretler 2012- 2013 ders yılında Hemşirelik Yüksekokulu için KDV dahil 8.000 TL, diğer programlar için 33.500 TL ve Tıp Fakültesi için 46.200 TL olarak belirlenmiştir.

Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde öğrencilerin yarısı tam burslu, yarısı yarım burslu öğrenim görecektir. Tıp Fakültesi’ne burssuz öğrenci alınmayacaktır.
Lisans eğitim ücretinin yarısı olan ilk taksit Güz Dönemi kayıtlarında, ikinci taksit ise Bahar Dönemi kayıtlarında ödenir. İsteyenler dönem ücretlerini dört taksitte ödeyebilirler.
Lisans eğitim ücreti yemek, yurt, kitap ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
Ders kitaplarının yıllık ortalama maliyeti 350-500 TL tutarındadır.
Öğrenciler için ortalama aylık yemek gideri kampüste kalmayanlar için 300 TL, kampüste kalanlar için ise 400 TL mertebesindedir.

Burslar

Burslarımız karşılıksızdır ve normal öğrenim süresince devam etmektedir. Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamaz.

Sen de Koç Üniversitesi’nin geniş burs imkânlarından yararlanabilirsin.

Öğrencilerimizin %60’tan fazlası burslu okuyor.

Bu oran %40 tam bursla eş değerdir. Başarı bursları üniversite giriş sınavı başarısına göre verilmekte olup, ayrıca destek burslarından faydalanma imkânı da mevcuttur.
Üniversite giriş sınav sonucuna göre Koç Üniversitesi’ne burslu olarak yerleştirilen öğrenciler için tam burs, yarı burs ve 1/4 kısmi burs imkânı sunuluyor.

Burslarımız karşılıksızdır ve normal öğrenim süresince devam etmektedir. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi artı dört yıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı altı yıl); Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise dört yıldır.(Tıp Fakültesi için altı yıldır)

Çift Anadal yapan öğrenciler için burs süresi Hazırlık Programı artı beş yıldır. (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı artı yedi yıldır) Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamaz.

Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrencilerin Üniversite’nin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam eder.
Başarı Bursları

Koç Üniversitesi’nin tam burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs;

Eğitim-öğretim ücretini,

Masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle aylık burs desteğini,
Öğrencilerin yurtlarda kalmasını kapsar.
Başarı bursları aşağıdaki kategorilerden oluşur:

Semahat-Nusret Arsel ve Suna-İnan Kıraç Üstün Başarı Bursu

Koç Üniversitesi’nin çeşitli programlarına Tam Burslu olarak en üst sıralamalarda yerleştirilecek 30 öğrenciye verilir. Bursların en az 3’er adedi Hukuk ve Tıp Fakülteleri’ne ayrılmıştır.

Eğitim-öğretim ücretini,

Masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle ayda 570 TL burs desteğini,
Öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda 2 kişilik odalarda ücret ödemeden kalmasını,
Öğretimleri süresince ders kitabı giderlerini,
2012-2013 ders yılında bir seferlik 2.000 TL’lik giriş başarı ödülünü kapsar.

Özel Başarı Bursu

Tam Burslu bir programa yerleştirilen öğrenci, yerleştirildiği puan türünden LYS sıralamasında ilk 300 öğrenci içinde ise Özel Başarı Bursu’ndan yararlanır.

Bu öğrencilere sağlanan burs;

Eğitim-öğretim ücretini,

Masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle ayda 500 TL burs desteğini,
Öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda 2 kişilik odalarda ücret ödemeden kalmasını,
Öğretimleri süresince ders kitabı giderlerini,
2012-2013 ders yılında bir seferlik 1.500 TL’lik giriş başarı ödülünü kapsar.

Yüksek Başarı Bursu

Tam Burslu bir programa yerleştirilen öğrenci yerleştirildiği puan türünden LYS sıralamasında ilk 1.000 öğrenci içindeyse Yüksek Başarı Bursu’ndan yararlanır.

Bu öğrencilere sağlanan burs;

Eğitim-öğretim ücretini,

Masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle ayda 450 TL burs desteğini,
Öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda ücret ödemeden kalmasını,
Öğretimleri süresince ders kitabı giderlerini kapsar.

%100 Burs (Tam Burs)

Koç Üniversitesi’nin Tam Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs;

Eğitim-öğretim ücretini,

Masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle ayda 400 TL burs desteğini,
Öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda ücret ödemeden kalmasını kapsar.

%50 Burs (Destek Bursu)

Koç Üniversitesi’nin %50 Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin yarısını kapsar.

%25 Burs (Kısmi Burs)

Koç Üniversitesi’nin Kısmi Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin dörtte birini kapsar.

Uluslararası Bakalorya (IB) Destek Bursu

Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olan ve diploma notu 32 veya üstü olan öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir.

ABITUR Destek Bursu

ABITUR diploması olan ve diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir.

Matura (Reifeprüfung) Destek Bursu

Matura diploması olan ve diploma notu 1,5 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir.

Fransız Bakalorya Destek Bursu

Fransız Bakalorya sınavını alan ve sınav notu 16 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir.

Akademik Başarı Bursu

LYS sınavı sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz, destek burslu ya da kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere programlarındaki akademik dönem sonundaki başarı sıralamalarına dayanarak bir sonraki dönem için eğitim-öğretim ücretine tam veya kısmi burs indirimi verilir. Akademik Başarı Bursu, belirli sayıda öğrenciye verilmektedir.

Şehit Çocukları Bursu

LYS sınavı sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz programlarından birine girme hakkı kazanan şehit çocukları Tam Burslu olarak kabul edilir.

LYS’den %100 burslu gelen her öğrencimiz herhangi bir ücret ödemeden yurtlarda kalabilir.

Öğrenci Dekanlığı Çalışan Öğrenci Programı

Koç Üniversitesi öğrencilerine, üniversitenin çeşitli bölümlerinde yarı zamanlı çalışarak deneyim ve gelir elde etme imkânı da sunar.

Kitap Bursu

Her akademik dönem başında Kitap Bursu başvurusu yapan öğrenciler ihtiyaç durumlarına göre değerlendirilir ve kısmi ya da tam olarak kitap giderleri karşılanır. Kitap Bursu miktarı ve verilecek öğrenci sayısı her dönem için yeniden gözden geçirilebilir.

Öğrenci sayısı

5548 öğrenciye eğitim vermektedir.

Yerleşke

Koç Üniversitesi; ana kampüsü olan Rumelifeneri Kampüsü, Batı Kampüsü ve İstinye Kampüsü olmak üzere üç ayrı kampüse sahiptir.

İstinye Kampüsü

Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü
Çayır Caddesi No: 65 34460 İstinye / İstanbul
Telefon : 0 212 229 8786
Faks : 0 212 229 9410
E-posta : istinye@ku.edu.tr
Web : http://istinye.ku.edu.tr

Koç Üniversitesi Batı Kampüsü:

Koç Üniversitesi Batı Kampüsü
Maden Mahallesi Kasap Çayırı Mevkii 3. Sok No: 1 34450 Zekeriyaköy Sarıyer İstanbul
Telefon: 212 338 10 00

Ulaşım

Koç Üniversitesi, Rumelifeneri Yolu üzerinde Sarıyer’e karayolu ile 10 dakikalık mesafede konumlandırılmıştır. Üniversite’nin ulaşım olanakları aşağıda belirtilmiştir:

•Koç Üniversitesi ile Sarıyer arasında her 10 dakikada bir karşılıklı olarak minibüs işlemektedir.
•Her sene öğrencilerin ders saatleri ve deniz otobüsü seferinin Sarıyer’e geliş saati dikkate alınarak Sarıyer – Rumelifeneri Kampüs arasındaki ulaşımı sağlayan servis planlaması yapılmaktadır.
•Günün belli saatlerinde Rumelifeneri Kampüs – Zincirlikuyu Metrobüs, Beşiktaş arasında “Shuttle” çalışmaktadır.
•Pazar günleri Anadolu ve Avrupa Yakalarından kampusa hareket eden shuttle mevcuttur.
•Hafta içi günün belli saatlerinde Hacıosman Metro ile Koç Üniversitesi arasında ulaşım sağlayan shuttle ve İETT Otobüs seferleri bulunmaktadır.
•Sarıyer – Rumelifeneri arasında ayrıca İETT otobüs seferleri bulunmaktadır.
•Cuma ve Cumartesi akşamları için Taksim – Koç Üniversitesi servisleri mevcuttur.
•Üniversitenin anlaşmalı olduğu özel bir servis şirketi, öğrencilere şehrin çeşitli noktalarından servis olanağı sağlamaktadır.
•Hafta içi her gün sabah saat 08.00’de Kadıköy’den kalkan; Kadıköy – Beşiktaş – İstinye – Sarıyer güzergahını izleyen ve her akşam saat 18.05’te de aynı güzergahtan geri dönen bir deniz otobüsü mevcuttur.
•Özel araçlarıyla kampüse gelmek isteyen öğrenciler her dönem belli bir ücret karşılığında üniversitenin otoparklarını kullanabilirler.
•Ayrıca Rumelifeneri Kampüs – Batı Kampüs arasında öğrencilerin ders saatlerine göre düzenlenmiş karşılıklı servisler ücretsiz olarak iki kampüs arası hizmet vermektedir.
•Haftanın her günü Taksim – Koç Üniversitesi arasında hizmet veren İETT seferleri bulunmaktadır.

Üniversite hakkında detaylı bilgi için…

www.ku.edu.tr
information@ku.edu.tr
Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer İstanbul
Tel (santral): 0212 338 1000 | Faks: +90 212 338 1205

Advertisements

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google+ foto

Google+ hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

w

%s qoşulma