Çin rəssamlarının sadə və aydın illüstrasiyalarında Avropa və Asiyanın 17 fərqi.

Asiya ölkələrində çəkilən çarx və şəkillərdən də görünür ki, oradakı insanların həyatı fərqlidir. Onların kafe və restoranlarında çox səs-küy var. Növbə əvəzinə xaotik tiplər mövcuddur. Buna baxmayaraq onlar qazlı su əvəzinə çay içirlər.
Rəssam Yanq Liu 14 il Çində yaşayıb, sonra isə Almaniyaya köçüb. O, eşitdiklərindən bilir ki, Qərb və Şərq adət-ənənələrinin fərqi nədir.

Şəkillər o qədər informativ və lakonik alınıb ki, Şərqə gedən hər hansı bir qatarın qalın məlumat kitabçasını əvəz edə bilər.

Göy kvadratda Qərb insanının bu və ya digər vəziyyətdə davranış xüsusiyyətləri təsvir olunub. Qırmızı kvadratda isə Şərq insanının xüsusiyyətləri təsvir olunub.

1) Sosial kommunikasiya2) 3 öyün yemək

3) Böyüklərə münasibət

4) Vaxta münasibət

5) Ailədə körpəyə münasibət

6) İçki seçimi

7) Məşhur yeməklər

8) İfadə azadlığı

9) Hava şəraiti

10) Kafe və restoranlarda davranış

11) Problemlərə yanaşma

12) Partiyalarda davranış

13) Növbədə davranış

14) Nəqliyyat vasitələrinə münasibət

15) Şəxsi eqonuz

16) Səyahət zamanı davranış

17) Rəhbərə münasibət

Advertisements