All DesiGn

Sanat Tarihine Damga Vuran 30 Büyük Ressam

Posted on: 6 Dek 2015


Resim sanatı ülkemizde genellikle pek bilinmez ve takip edilmez ancak Batı sanatında çok önemli ve merkezi bir yer tutar. Aralarında yaşadıkları devirde büyük maddi sıkıntılar ve ruhsal sorunlarla boğuşup, şimdiyse yapıtları milyonlarca dolara satılanlar da olmak üzere Batı resminin iz bırakan 30 ressamını sizin için listeledik. Her listede olduğu gibi, bu listede de eksiklikler vardır; sıralamada da memnuniyetsizlikler olabilir, affola… İşte karşınızda “sanat tarihine damga vuran” 30 büyük ressam:

Picasso, sadece resim alanında değil, tüm sanat tarihinin en etkili birkaç isminden biridir. Onun eserleri devrim etkisi yaratmıştır. Kübizm akımının en önde gelen temsilcisidir. Resmin dışında heykel, seramik ve baskı alanında da yapıtlar vermiştir.

1. PABLO PICASSO, İSPANYA, (1881-1973)

2. LEONARDO DA VINCI, İTALYA, (1452-1519)

Dünya tarihinin gördüğü en büyük dâhilerden biri olan Da Vinci, çok yönlü şahsiyetini resim alanında verdiği eserlerle de göstermiştir. Hiç şüphesiz en meşhur yapıtları “Mona Lisa” ve “Son Akşam Yemeği”dir, fakat Da Vinci bundan çok daha fazlasına sahiptir…

3. REMBRANDT VAN RIJN, HOLLANDA, (1606-1669)

Hollandalı büyük usta Rembrandt, resimde ışığı ve gölgeleri kullanmasındaki başarısı ile bilinir. 17. yüzyıl Avrupa resminin başlıca figürlerinden biridir. Ayrıca tüm zamanların en önemli oto portre ressamlarından biridir.

4. VINCENT VAN GOGH, HOLLANDA, (1853-1890)

Van Gogh, yaşadığı dönemde maddî manevî büyük sıkıntılar çekmiş olmasına karşın, bugün dünyanın en çok tanınan ve yapıtları en pahalı olan ressamlarından biridir. Yakın arkadaşı Gauguin ile girdiği tartışmanın ardından kulağını kesmiş, akıl hastanesine yatırılmış; iki yıl sonra ise intihar ederek hayatına son vermiştir. Başlangıçta koyu ve kasvetli renklerle çalışan Van Gogh, daha sonra özellikle sarı olmak üzere canlı renkler kullanmaya başlamıştır. Kimileri sarı renge olan düşkünlüğünü de ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklarına bağlamıştır. 20. yüzyıl sanatını önemli ölçüde etkilemiştir.

5. DIEGO VELÁZQUEZ, İSPANYA, (1599-1660)

Rembrandt ile birlikte 17. yüzyıl Barok resminin zirvelerinden biri olan İspanyol ressam, izlenimcilerden iki yüzyıl önce “atmosfer resminin” öncüsü olan yenilikçi bir sanatçıdır. Özellikle saray ve saray çevresindeki birçok soylunun resimlerini yapmıştır.

6. PAUL CÉZANNE, FRANSA, (1839-1906)

“Cézanne hepimizin babasıdır.” Bu alıntıyı Picasso’nun mu Matisse’nin mi söylediği bilinmese de Cézanne, Kübizme giden kapıyı aralamış ve özgün bir resim biçimi oluşturarak kendisinden sonra gelen birçok ressamı etkilemiştir.

7. WASSILY KANDINSKY, RUSYA (1866-1944)

“Soyut sanatın babası” Kandinsky, sadece çok başarılı bir ressam değildir, aynı zamanda “sanat” kavramının kendisini dönüşüme uğratan bir artist ve kuramcıdır.

8. MICHELANGELO, İTALYA, (1475-1564)

Bazı okurlar, Michelangelo’nun 8. sırada olmasına şaşırabilirler. Tüm sanat tarihinin en önemli iki-üç isminden biri olsa da sanatçı esas ününü heykeltıraş olarak yaptığı eserlere borçludur. Yine de onun Sistine Chapel’indeki freskleri, resim sanatındaki ustalığını da gösterir niteliktedir.

9. SALVADOR DALÍ, İSPANYA, (1904-1989)

Yarattığı “deli-dâhi” imajıyla 20. yüzyılın en popüler sanatçılarından biri olan Dalí, Sürrealizm akımının en bilinen temsilcisi olmuştur. Resmin yanı sıra heykel, fotoğraf vesinema ile de ilgilenmiş ve yapıtlar vermiştir.

10. CLAUDE MONET, FRANSA, (1840-1926)

Monet’in sanat tarihine katkıları kimilerince görmezden gelinse de özellikle gün ışığının nesneler üzerindeki etkisini göstermekteki ustalığı, 20. yüzyıl resim sanatının gelişiminde büyük rol oynamıştır.

11. RAFFAELLO, İTALYA, (1483-1520)

Raffaello ya da Raphael olarak bilinen Rönesans döneminin ünlü İtalyan üstadı resmin dışında mimari alanında da yapıtlar verdi. Raffaello özellikle renkleri büyük bir ustalıkla kullanmasıyla nam saldı.

12. CARAVAGGIO, İTALYA, (1571-1610)

Yaşadığı dönemde yeteri kadar değer görmemiş, hakkı yenmiş, karanlık, kasvetli, sert ve şiddet dolu tasvirleriyle nev-i şahsına münhasır resimler meydana getiren dâhi İtalyan ressam Caravaggio, “Barok resmin babası” olarak görülür.

13. JAN VAN EYCK, HOLLANDA, (1390-1441)

Flaman usta Van Eyck, resme kattığı derinlik anlayışı ve yağlı boya tekniğini yetkinleştirmesi ile tanınır. Kendi çağını da aşan ustalığıyla takdir görmüştür.

14. JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER, İNGİLTERE, (1775-1851)

Batı sanatı tarihinde manzara resminin en büyük üstadı olarak kabul edilen William Turner, başlangıçta akademik kabul edilen tarzını git gide serbest bir hâle getirmiştir.

15. ALBRECHT DÜRER, ALMANYA, (1471-1528)

“Kuzey Avrupa Rönesansı’nın Leonardo Da Vinci’si” huzursuz ve yenilikçi dâhi Dürer, bir çizim ve renk ustasıydı. Batı resminde, doğayı, hayvanları ve bitkileri olduğu gibi yansıtan ilk ressamlardan biriydi.

16. PAUL GAUGUIN, FRANSA, (1848-1903)

Bir dönem Van Gogh’un yakın arkadaşı olan Gauguin, Batı resminin en heyecan verici figürlerindendir. Panama ve Tahiti gibi ülkelerde yaşaması neticesinde egzotik ülkelerin yaşamını sanatına yansıtan Gauguin, kendisinden sonra gelen birçok sanatçıya ilham vermiştir.

17. HENRI MATISSE, FRANSA, (1869-1954)

Kimi sanat eleştirmenlerine göre Matisse, Picasso’dan sonra 20. yüzyıl resim sanatının en büyük ustasıdır. Kimilerine göre de bu yorum abartılı olsa da sanatçının kendisinden sonra gelenleri epeyce etkilediği bir gerçektir.

18. FRANCISCO DE GOYA, İSPANYA, (1746-1828)

Goya kendi yaşadığı çağda rakipsiz olan gizemli, dindar, tanımlanması ve anlaşılması çok zor olan bir ressamdır. Sanat tarihindeki en girift ressamlardan biridir. Sanatı hayatı boyunca erotizm örneklerinden dehşet örneklerine çok farklı tarzda yapıtlar verdi. Hem yağlı boya hem gravür hem de fresk ressamı olarak önemli eserler üretti ve hayatı süresince sürekli değişti, gelişti…

19. ÉDOUARD MANET, FRANSA, (1832-1883)

Manet İzlenimci sanatın öncülerinden oldu. “Olympia” ya da “Déjeuner sur l’Herbe” gibi yapıtları büyük tartışmalara yol açtı.

20. EL GRECO, YUNANİSTAN, (1541-1614)

Girit’te doğan ve hayatının büyük bölümünü İspanya‘da geçiren, kendi çağının en özgün ve etkileyeci ressamlarından biri olan El Greco, kendisinden 300 yıl sonra Empresyonist ressamları etkilemeyi başardı. Kişiliği ve eserleri Rainer Maria Rilke ve Nikos Kazancakis gibi edebiyatçılara ilham kaynağı olmuştur.

21. EDVARD MUNCH, NORVEÇ, (1863-1944)

İlk “dışavurumcu” ressam olarak da kabul edilebilecek Munch özellikle “Çığlık” tablosu ile meşhurdur. Onun bu resmi modern resmi anlamada bir kilometre taşıdır.

22. TITIAN, İTALYA, (1488/1490 – 1576)

Titian, kendi zamanında Venedik sanatının önde gelen temsilcilerindendi. Mitolojik olay ve kahramanları ustaca kullanmaktaki başarısı ile tanındı.

23. PETER PAUL RUBENS, HOLLANDA (1577-1640)

Tüm zamanların en verimli ressamlarından olan Rubens, saray çevresinde tanınan ve birçok soylunun resmini yapan bir sanatçıydı. Reform karşıtı hareketleri ve mitolojik öğeleri canlandırmaktaki yetkinliğiyle tanındı.

24. ANDY WARHOL, ABD, (1928-1987)

Pop-art’ın ikonik karakteri, hakkında birçok tartışma ve polemik üretilen Andy Warhol çağdaş sanatı etkileyen en önemli figürlerin başında gelmektedir.

25. PAUL KLEE, ALMANYA/İSVİÇRE (1879-1940)

Sanattaki yenilik akımlarının ortaya çıkmasında etkisi Klee kadar olan çok az ressam vardır. Kendine özgü tarzıyla, Dışa-vurumculuk, Kübizm, Gerçeküstücülük gibi pek çok akımda etkili oldu. Ayrıca Bauhaus Okulu’nda eğitmenlik yapmasıyla da ün kazandı.

26. GUSTAV KLIMT, AVUSTURYA, (1862-1918)

Çalışmaları ile modernizm ve sembolizm arasında yer alan Klimt, endüstriyel sanatın ve geometrik soyutlamaların öncülerinden oldu.

27. JAN VERMEER, HOLLANDA, (1632-1675)

Barok resmin Flaman ustalarından Vermeer, filme de konu olan Kuzeyin Mona Lisa‘sı olarak bilinen “İnci Küpeli Kız” tablosu ile meşhurdur. Yetenekli bir portre sanatçısı olarak bilinir.

28. FRIDA KAHLO, MEKSİKA, (1907-1954)

Frida Kahlo, Latin Amerika Sanatının en önemli temsilcilerinden biridir. Geçirdiği otobüs kazası hem hayatını hem de sanatını derinden etkilemiştir. Hasta yatağında çizdiği oto portreleri resminde çok önemli bir yer tutar.

29. PIERRE-AUGUSTE RENOIR, FRANSA, (1841-1919)

Fransız ressam Renoir, İzlenimciliğin önemli temsilcilerinden biri olmasına karşın bu akımı terk etmiş ve kendine has ve daha akademik bir üslubu benimsemiştir.

30. HIERONYMUS BOSCH, HOLLANDA (1450-1516)

Son derece dindar bir ressam olan Bosch, yaptığı tüm eserlerini temelde didaktik, ahlâk dersi veren edayla yaptı. Yaşadığı dönemde ün kazandı ve birçok soylunun resmini yaptı. Rönesansın kuzeydeki önemli temsilcilerinden biri kabul edilir.

Görselde de ressamın “gizli” oto portresini görüyoruz…

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google photo

Google hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma

Təqvim

Dekabr 2015
BE ÇA Ç CA C Ş B
« Noy   Fev »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Statistika

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Digər 31. 743 izləyiciyə qoşulun

Blogun statistikası

  • 142. 130 hits

adel akademik personel alarm clocks ales alir almaz amp ampir andrew mccarthy ankara artem art rage bakan beautiful images beauty beden best recipes bii bir adam bir birin bizim blox brini brodski bu bulu C/C++ center stage charlie bailey clever effects conference badge creative approach creative photos creative studio cutting edge technology dadaizm daha daima dark backgrounds designers design logos divar diye doktora dris duygu edib edir elegant color elegant design elegant logo elektrik elektronik empty space energetik eyb eye candy fabian perez facebook farrand fen bilimleri filipin filipp formatta fovizm frida kalo gemi getm hacettepe üniversitesi haline hamidiye hardan header images hedef hofstede hot dot hsil hval icons ilk illustrations image text incil ink company inqilab inspiration intelligence ismi istr janra jardan kampus kez ki kild klimt klod mone kompo konservatuar kuczynski kuram kurum logo designer logos maddi maraq mariya marmara üniversitesi marteau maslak meram meslek misirli modernizm motive msil nada nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp neat website negative space new painting ngin nims olana olur oskar rabin pablo pikasso package details page websites paralel periodical payments personel phood pica pica pikasso pollok polyak prizma rasi rcl renge renk renuar resim rezervasyon rgi ri c rzd sabit salavador dali salvadora salvador dali screen photos sezan simple amp simple gesture simple path simplicity smd smind social stats sol sonsuz sosyal bilimler space inbetween srin ssam ssis sual tahta tcdd technological sector televizyonlar terrorizm toplum tough job typefaces typography works türk hava uzay bilimleri vadar vadi veya vintage pieces voice assistant Web-Texnologiya web design web designers web logos website designers websites design web sitesi yani yegan yem yeni yeni bir yox yüksek lisans zaman ziraat
Dekabr 2015
BE ÇA Ç CA C Ş B
« Noy   Fev »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 142. 130 hits

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Digər 31. 743 izləyiciyə qoşulun

%d bloqqer bunu bəyənir: